digitale beeldende vorming | 14 tot 18 jarigen |

waarnemingstekenen 1 lesuur - digitale beeldverwerking 3 lesuren

De leerlingen leren digitaal communiceren, zonder echter “waarneming” in een ruime zin uit het oog te verliezen. Hun digitale vaardigheid wordt ontwikkeld en bevorderd tot een creatieve artistieke vormgeving. Dit artistieke aspect primeert in de digitale beeldverwerking en de computer wordt aangewend als ‘teken’materiaal om de creatieve mogelijkheden van de beelden op een artistiek verantwoorde wijze uit te werken.

Waarnemen – weergeven – vormgeven via het medium computer.

Waarnemingstekenen omvat ook het gebruik van kleur en drie-dimensionale technieken en is de noodzakelijke stap in de evolutie van de tekening naar ontwerp, digitale uitvoering / verwerking.

De eindresultaten zijn te bewonderen op de jaarlijkse eindejaarstentoonstelling.

| 4 schooljaren - 4 lestijden per week |
| hasselt |

Account