• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Vul het e-mailadres in dat bij uw account hoort. Er zal een verificatiecode naar uw e-mailadres worden verzonden. Wanneer u de verificatiecode heeft ontvangen kunt u een nieuw wachtwoord kiezen voor uw account.

Algemeen Artistiek Pedagogisch Project

De Academie, een stedelijke onderwijsinstelling, is neutraal en voor iedereen toegankelijk. Om dit te bereiken werken we drempelverlagend. Samen met verschillende partners, zowel binnen de Kunstencampus als andere socio-culturele organisaties en/of privé partners wordt een brede waaier aan projecten aangeboden: tentoonstellingen, lezingen, voordrachten, opendeur-/atelierdagen, … Wij willen een warme, sociale ontmoetingsplaats zijn voor iedereen met eenzelfde interesse en met respect voor elkaars diversiteit. Geen eiland, maar een bron van creativiteit in dienst van onze samenleving. 

Als onderwijsinstelling, heeft een Academie de verplichting om de leerplandoelen, opgelegd door de overheid, te behalen. Essentieel hierbij is: procesgericht onderwijs, een individuele pedagogische begeleiding met ruimte voor artistieke vrijheid én een engagement van de leerling, leerkracht en school. De ontwikkeling van de leerling staat centraal met als doel kwalitatieve artistieke vaardigheden te ontwikkelen en zelfontplooiing te stimuleren. Hierin liggen tal van sterktes van onze Academie. 

Als Academie willen we de culturele identiteit van elk individu bewaren. Alle leerlingen worden ingeleid in kunst & cultuur zodat zij zich, in hun culturele omgeving, zelfstandig en mondig kunnen uiten. Zowel jongeren als volwassenen, worden aangemoedigd tot het organiseren van tentoonstellingen en het participeren in kunst(kringen). Elke leerling wordt begeleid, gestimuleerd en geïnspireerd om zich als kunstenaar te ontwikkelen. Zich kunnen en durven visueel uiten, groeien naar een artistieke zelfstandigheid is alleen mogelijk in een klimaat van vrijheid binnen een gestructureerd en omkaderd landschap. Dit vraagt een open geest van zowel leraar als leerling. Er moet ruimte zijn om nieuwe en originele wegen in te slaan en dit met pedagogische ondersteuning. Niet alleen de leerling doorloopt een ontwikkelingsproces, ook de leerkracht blijft zich steeds artistiek en professioneel ontplooien. Door de continue professionalisering van ons team en het inspelen op de actuele tendensen, wil de Academie blijven groeien en een cultureel uithangbord zijn.

Account