Beeldende en audiovisuele kunsten: BAK - NIEUW schooljaar 2021-2022

Dit atelier kan je zien als een verderzetting van de opleiding Beeldatelier in graad 3.

Je kan hier verder werken met een breed gamma aan materialen en technieken,

maar je krijgt ook de kans en de tijd om hiermee te kunnen experimenteren, om

dieper op de materialen en technieken in te gaan, om grotere projecten te kunnen

verwezenlijken en deze daardoor persoonlijker te kunnen invullen.

Groeien naar een meer conceptuele/onderzoekende invulling in plaats van de pure L' art

pour L' art. Leerlingen krijgen de tijd en de mogelijkheid om een dieper onderzoek te kunnen voeren en

hierdoor te kunnen groeien binnen een 'breed' atelier.

Daarnaast kunnen ook de leerlingen die uit een specifiek atelier komen, verder en dieper

experimenteren met hun opgedane kennis en nieuwe wegen/mogelijkheden aftasten door

toevoeging van andere materialen en technieken. Je kan hier in 1 atelier werken met verschillende kunstvormen.

Deze grensoverschrijdende aanpak binnen de kunst is zeer hedendaags en in alle takken

van de kunst zichtbaar. In het atelier is er ook ruimte om de leerlingen meer in interactie met elkaar te laten

komen om zo ook nog meer van elkaar te kunnen leren.

Account