ACAD opleiding BH
In het atelier beeldhouwen en ruimtelijke kunst staat de individuele opleiding centraal. Het vertrouwd worden met de taal van de drie-dimensionele vorm en de volumes: de beeldende taal leren kennen en hanteren in verschillende materies en technieken om uitdrukking te geven aan de persoonlijke visie. Dit is een groeiproces: het uiteindelijk geloven in een eigen scheppend vermogen. De opleiding is gericht op twee peilers, de natuurstudie waar het “kijken” centraal staat: het bestuderen van de vorm en “het vrije werk”, de ontwikkeling van de eigen vormtaal en visie, gegroeid uit het “kijken” en “de ervaring”. Het technische aspect van de beeldhouwkunst loopt parallel met de studies; de vorm en materie zijn één en in dialectiek met elkaar.

Account