Via praktische opdrachten leren we de theorie van de fotografie aan in onze afdeling fotokunst. In de aanvangsjaren gaan we de elementaire natuurprincipes zoals textuur, ronding, diepte en licht ontdekken op een “fotografische” manier. “Leren zien” krijgt de meeste aandacht. Door het accent te leggen op het perfectioneren van techniek, o.a. belichting- en verlichtingstechnieken, negatiefproductie en afdruk kunnen we de student begeleiden naar een persoonlijke beeldtaal. Affiniteit met alle mogelijke fotografische procedés geeft fotografie een respectvolle plaats tussen de heersende kunstuitingen. Oude afdrukmethodes zoals gomdruk, cyanotypie, palladiumdruk, zoutdruk kunnen zonder problemen de confrontatie aan met de hedendaagse digitale aanpak met inktjet en Photoshop. Het aanbod van onderwerpen is gigantisch. Met de ons ter beschikking staande logistiek maken we portret, landschap, figuur, conceptuele prenten die telkens de visie van de maker weergeven. In de eindfase van de opleiding gaan we in op het afstudeerproject van de student. Op het einde van twee jaar specialisatiegraad resulteert het persoonlijk circuit in een communicatie naar een jury en een publiek (via tentoonstelling, audiovisuele of andere media). Samen met de leraars wordt er gestreefd naar een zo groot mogelijke uitstraling van het werk, tevens de persoonlijkheid van de student.


'De jaren op de Hasseltse academie hadden de nodige impact op mij. Niet alleen het doorlopen van de fotografische processen en geschiedenis is een must voor elke student. Ook de chemie tussen de studenten onderling en de leraren is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Maar het grootste goed is het vertrouwen dat de academie aan haar studenten meegeeft op het fotografisch pad.'    J.W.
Account