Tekenen is vormend. Het leert de mensen terug oog te hebben voor de dingen die hen omringen. Door de praktijk van het tekenen gaat men de vormen anders en beter ervaren, men ontwikkelt zijn tactiel gevoel, het gevoel voor volumen, ruimtelijkheid en tastbaarheid. Via het tekenen komt men tot een intensere beleving van de werkelijkheid. Ook de ontwikkeling van “het zien” speelt hierin een belangrijke rol. Vanuit dat zien en vanuit de werkelijkheid kan de tekenaar ook komen tot abstracties of herleidingen van de bestaande vormen.

De tekening wordt in grote mate bepaald door de persoonlijkheid, het talent en de innerlijke belevingswereld van de tekenaar. De tekening is daardoor een aller-individualistische expressievorm maar ze kan genoten worden door iedereen die oog heeft voor schoonheid of een boeiende beeldtaal.

Tekenen kan op oneindig veel manieren en met oneindig veel technieken zodat de tekenaar eigenlijk nooit kan zeggen:” Nu kan ik het, ik hoef niets meer bij te leren”. Het kan altijd anders en beter. Anderzijds leidt deze variatie in het tekenen tot onbeperkte mogelijkheden en de tekenaar zal zijn metier nooit beu worden. Integendeel, hoe langer hij ermee bezig is, hoe boeiender de materie wordt.

Account