Met enkele eenvoudige middelen, verf, penselen en een drager kan zich een wereld van verbeelding, creativiteit en expressie openen met onbeperkte mogelijkheden. De schilderkunst. Als autonome discipline in de academie streeft het atelier ernaar algemene en mededeelbare principes in de schilderkunst te onderrichten. Dit moet het de leerling mogelijk maken, na het beëindigen van de cyclus, het noodzakelijke eigen oordeel te vellen en op eigen kracht verder te werken. De onderwijsmethode is vooral gericht op individuele begeleiding. Schepping ontstaat in de aanvangsfase terwijl men tastend, zoekend en corrigerend bezig is in praktische oefeningen, gaande van eenvoudige volumes tot de menselijke figuur. Via vrije interpretaties en begeleiding in een persoonlijke visie in een latere fase.

“Alles wat men uit boeken of van zijn leraren kan leren is als een wagen, maar de wagen doet slechts dienst, zolang hij op de weg is. Wie aan het einde van de weg komt, laat de wagen staan en gaat te voet verder.” Uit het boek van de Hindoes, de Veda.

Account